Křemen

Křemen

Nejběžnější minerál – chemická sloučenina je křemen - sloučenina křemíku s kyslíkem v nejběžnější formě známá jako obyčejný písek s velmi jednoduchým chemickým vzorcem – SiO2. To je jasné, pokud zahrneme, że tlen i krzem