IZOMORFIZM – SMÍŠENÉ KRYSTÁLY

IZOMORFIZM – SMÍŠENÉ KRYSTÁLY

Chemické složení jednotlivých minerálů lze určit chemickým vzorcem. Existují však i takové minerály, jejichž chemické složení se v určitých mezích mění. Příkladem může být minerál olivín, którego skład chemiczny można