Fyzikální vlastnosti diamantu

Fyzikální vlastnosti diamantu.

Výstřih. Diamant má výrazné štěpení rovnoběžné s tvářemi osmistěnu. Používá se k řezání (rozdělení) a broušení. Przy lekkim uderzaniu ostrza przyłożonego do diamentu w kierunku płaszczyzny łupliwości następuje rozłupanie diamentu na

Drahokamy – Hustota

Mezi fyzikálními vlastnostmi minerálů jsou skalární a vektorové vlastnosti. První jsou nezávislé na směru, ve kterém jsou testovány v krystalu, druhý se však mění v závislosti na směru. Příkladem skalárních vlastností je hustota a měrné teplo, własności wektorowych —