Příčiny barvy drahokamů

Příčiny barvy drahokamů

Absorpce některých spektrálních složek však není jediným vysvětlením příčiny zbarvení těla. V některých případech je barevný pocit výsledkem selektivního odrazu určitých složek světelného spektra, u jiných v důsledku rozptylu světla …