Pleochroizm

Pleochroizm

V izotropním prostředí je absorpce světla ve všech směrech stejná. Naproti tomu u barevných anizotropních krystalů závisí absorpce na směru, ve kterém dochází k vibracím polarizovaných paprsků. Zmianę barwy kryształów w zależności od kierunku drgań