chryzoprassus

Nejušlechtilejší odrůda chalcedonu je však skutečně polská – velmi krásný kámen, zelené jablko, Světlá barva – chryzoprassus.

Velké shluky tohoto kamene se nacházejí v okolí a v niklovém dole „Marta” ve Szklarech a …