Chemické vlastnosti drahých kamenů

Chemické vlastnosti drahých kamenů.

Drahokamy, jako všechny minerály, mají specifické chemické složení. Prvky, které se v nich vyskytují, jsou obecně běžné prvky, které jsou běžnými složkami minerálů.

Nejběžnějším prvkem je kyslík O. Z wyjątkiem

Chemické složení zemské kůry

Chemické složení zemské kůry.

Horniny, které tvoří zemskou kůru, se vytvořily v důsledku dlouhodobého působení, skalní procesy, které probíhají někdy i miliony let. Během své historie prošli různými přemístěními, tak, że niektóre powstałe głęboko w skorupie ziemskiej znajdują się