Kyropoluosa metoda

Metoda extrakce krystalů z kapaliny, vyvinutá Czochralskim a upravená mnoha dalšími fyziky, patří do skupiny krystalizačních metod ochlazováním taveniny se stejným složením jako pěstovaný krystal..

Metoda podobná Czochralského metodě je metoda Kyropoluos vyvinutá v roce 1925 rok. Je to také metoda extrakce krystalů, ale nevyužívající síly adheze a přirozeného chlazení nad kapalné části kapalného materiálu, ale vedoucí ke zmrazení části kapaliny v kelímku. Princip metody lze nejlépe pochopit analýzou výkresu. Křišťálové semeno je namontováno ve speciálním, intenzivně chlazená rukojeť. Chlazení se dosahuje proudem vzduchu, voda nebo jiná kapalina - např.. roztavený kov přes rukojeť.

Sklopte rukojeť s embryem dolů, dokud nedojde ke kontaktu s kapalinou. Protože teplota embrya je nižší než teplota kapaliny, koaguluje a zmrzne na povrchu embrya. A znovu – podobné Czochralského metodě, zvedněte rukojeť s rostoucím embryem nahoru. Rychlost zvedání však nezávisí na rozdílu mezi adhezní silou a gravitací kapaliny, pouze na rychlosti růstu, „Odmrazování” kultivovaný krystal. Tato metoda však není vhodná pro pěstování krystalů s vysokými teplotami tání, a proto pro pěstování drahokamů. Místo toho našel široké použití při pěstování monokrystalů solí s nízkou teplotou tání, včetně stolní soli.