Mohou být barevné drahokamy investiční alternativou??

Mohou být barevné drahokamy investiční alternativou??

Naše rozhodnutí o alokaci vašeho finančního potenciálu v rámci investičních nástrojů, by měla být založena na dvou hlavních předpokladech, tj.. bezpečnost investovaného kapitálu a nejvyšší možná úroveň dosažených zisků v daném časovém horizontu. Jako z nepočetné skupiny tradičních a tzv. u alternativních investičních nástrojů zvolit řešení, které co nejúplněji splňuje oba výše uvedené předpoklady? Jaká je strategie investování do barevných drahokamů při srovnání s jinými alternativními a tradičními investičními nástroji?

Jakákoli alokace kapitálu by měla být považována za investiční nástroj, zamýšleným použitím pro daný účel je dosáhnout, nejvyšší možný finanční efekt. Vzhledem k jejich specifičnosti a mimořádně široké a různorodé skupině investičních nástrojů, byli rozděleni do dvou skupin, tj.. tradiční investiční nástroje, neoddělitelně spjata s finančním trhem, a nesouvisí s tradičním trhem (nebo s tím částečně související) alternativní investiční nástroje, kde jsou prostředky věnovány na nejčastěji žádané a prestižní luxusní zboží.

Tradiční investiční nástroje

Pozorováno v posledních letech, velkolepé krachy gigantických finančních institucí, volatilita burzovních kotací a dosud bezprecedentní, Výkyvy směnných kurzů způsobené četnými spekulativními postupy byly ilustrovány, že investice do tradičních finančních nástrojů zahrnují větší riziko, než si většina z nás uvědomovala. Dříve poměrně dlouhé období býčího trhu zřejmě ukolébalo ostražitost jednotlivých investorů, které láká vyhlídka na vysoké lidi, krátkodobé zisky, zdálo se, že zapomněli na nebezpečí investování. Globální kolaps finančního trhu je bolestně připomněl, což vedlo k nejednomu bankrotu a úpadku.

Jako protiargument lze uvést návrh, že v široké škále tradičních investičních nástrojů lze nalézt i takové, kde investiční riziko bylo prakticky sníženo na nulu. Zde se hned vybaví ta známá, široce dostupný, a navíc zajištěna bankovním záručním fondem (na ekvivalent 100.000 euro v PLN) bankovní vklad. Nicméně v jejím případě, kvůli minimalizovanému riziku, potenciální investor by měl počítat s dosti mizivým ročním výdělkem, a měl by být při tom zohledněn, že musí být dodatečně snížen o hodnotu roční míry inflace. Potenciální výše dosažených zisků ve finančních institucích totiž závisí na velikosti rizika.

Investice do barevných drahokamů s sebou samozřejmě nese i určitý druh rizika, např.. náhlá změna ceny kamenů nebo problémy s jejich rychlým prodejem, způsobuje však nepropojenost s finančním trhem, že jsou výjimečně stabilním investičním statkem, kde zisk v dlouhodobém horizontu může být i několik desítek procent.

Alternativní investiční nástroje

Portfolio alternativních investičních nástrojů, k nimž bezesporu patří také investování finančních prostředků do barevných drahých kamenů, je stejně široký (a možná ještě víc?), jakou oblast tradičních nástrojů popsaných výše. Může zahrnovat přidělení finančních prostředků promítnutých do nákupu bytu, dům nebo pozemek, stejně jako umělecká díla, starožitnosti, monet, razítka, drahé kovy, koně, a dokonce i víno. Zatímco všechny tyto příkladné investiční oblasti mají nepochybně určitou úroveň společného jmenovatele, není pochyb o tom, že v každém z nich je více rozdílů a nuancí. Kde tedy hledat výhodu investice do gemmy??

Barevné drahokamy by samozřejmě měly být zařazeny do skupiny luxusního zboží té nejvyšší prestiže, nicméně i přes to není trh pro jejich obchodování tak hermetický, jako například. obchod s koňmi a uměleckými díly. Účast v něm nemusí být spojena s dlouhodobým procesem navazování obchodních kontaktů. Účast na trhu s drahými kameny navíc není synonymem nutnosti mít obrovský kapitál, což nepochybně souvisí s účastí na transakcích např.. nemovitost. Kromě výše zmíněného odpojení od obecných trendů na finančních trzích, s obrovským dopadem například na hodnotu trhu s nemovitostmi, drahé kameny jsou investicí, která je výhodná a není časově daná. Safír podle designu, rubín nebo tanzanit by měly být považovány za dlouhodobé investice, která v průběhu let nestárne ani se nezhoršuje. Navíc kvůli jejich malé velikosti a nedostatku času ovlivňují jejich vlastnosti, jsou ideálním řešením pro „líné“ – řádně zajištěné (vlastní trezor, trezor v bance nebo jiné bezpečné a bezpečné místo pro uložení kamenů) nevyžadují žádnou další pracovní zátěž nebo zdroje související s jejich údržbou a péčí.

Jak vidíte, barevné drahokamy jsou alternativou nejen k těm tradičním, ale také pro alternativní investiční nástroje. Důležité však, vzít v úvahu faktory, jako například při rozhodování o jejich nákupu a dokončení transakce: délka investičního období, optimalizovaná úroveň investovaných prostředků, diverzifikace investic, ale především místo nákupu, že získaný kámen by měl nezpochybnitelnou hodnotu, který se stane exponentem budoucích zisků.