CHEMICKÉ FORMULÁŘE MINERÁLŮ

CHEMICKÉ FORMULÁŘE MINERÁLŮ

Chemický vzorec minerálu vyjadřuje jeho chemické složení stanovené na kvalitativní bázi, následuje kvantitativní chemická analýza. Kvantitativní vztahy mezi atomy prvků obsažených v minerálech dávají empirické vzorce, neinformovat o nich

VÝSKYT DRAHÝCH KAMENŮ

VÝSKYT DRAHÝCH KAMENŮ

Z primárních ložisek drahých kamenů jsou nejčastější ložiska pegmatitu. Pouze některé z nich však obsahují cenné drahokamy. Takovými ložisky jsou pegmatity Uralu, bohaté na různé kameny. Objev na konci 18. století. uprostřed Uralu, v blízkém okolí …

MINERÁLNÍ ZDROJE

MINERÁLNÍ ZDROJE

Nerostné ložisko je taková přirozená koncentrace nerostného zdroje nebo souboru nerostných zdrojů, jejichž využívání je ziskové. Minerál je minerál nebo skupina minerálů vyskytujících se v přírodě, které mohou být přímo nebo po zpracování užitečné pro ekonomické účely. Pouze …

Proměněné kameny

Proměněné kameny

Třetí skupina hornin, kromě vyvřelých a sedimentárních hornin, jsou transformované horniny (metamorfický). Byly vytvořeny z již existujících vyvřelých nebo sedimentárních hornin, který se dostal do hlubších částí zemské kůry, kde byly přeměněny na nové kameny. Hlavní faktory transformace …

ZBYTKOVÉ SKÁLY

ZBYTKOVÉ SKÁLY

Skály na povrchu Země zvětrávají, tj.. mechanické a chemické poškození vlivem povětrnostních podmínek. Materiál vzniklý v důsledku zvětrávání může zůstat v místě svého vzniku nebo může být unášen převážně vodami toků …

MAGMA SKÁLY

MAGMA SKÁLY

Prvním materiálem v zemské kůře jsou krystalické skalní masy, složený převážně z silikátů. Vznikly tuhnutím horké silikátové slitiny, z hlubších částí zemské kůry. Tato silikátová slitina se nazývá magma, a produkty jeho tuhnutí vyvřelými horninami …