CHEMICKÉ FORMULÁŘE MINERÁLŮ

CHEMICKÉ FORMULÁŘE MINERÁLŮ

Chemický vzorec minerálu vyjadřuje jeho chemické složení stanovené na kvalitativní bázi, následuje kvantitativní chemická analýza. Kvantitativní vztahy mezi atomy prvků obsažených v minerálech dávají empirické vzorce, nie informujące o ich

IZOMORFIZM – SMÍŠENÉ KRYSTÁLY

IZOMORFIZM – SMÍŠENÉ KRYSTÁLY

Chemické složení jednotlivých minerálů lze určit chemickým vzorcem. Existují však i takové minerály, jejichž chemické složení se v určitých mezích mění. Příkladem může být minerál olivín, którego skład chemiczny można

Chemické vlastnosti drahých kamenů

Chemické vlastnosti drahých kamenů.

Drahokamy, jako všechny minerály, mají specifické chemické složení. Prvky, které se v nich vyskytují, jsou obecně běžné prvky, které jsou běžnými složkami minerálů.

Nejběžnějším prvkem je kyslík O. Z wyjątkiem

DRAHÉ KAMENY NACHÁZÍCÍ SE V POLSKU

DRAHÉ KAMENY NACHÁZÍCÍ SE V POLSKU

Drahé kameny vyskytující se v Polsku zahrnují jantar, známý po staletí a sbíraný Baltským mořem a oblastí Kurpie, stejně jako chrysopráza a nefrity nalezené v Dolním Slezsku., odmiany kwarcu i

VÝSKYT DRAHÝCH KAMENŮ

VÝSKYT DRAHÝCH KAMENŮ

Z primárních ložisek drahých kamenů jsou nejčastější ložiska pegmatitu. Pouze některé z nich však obsahují cenné drahokamy. Takovými ložisky jsou pegmatity Uralu, bohaté na různé kameny. Objev na konci 18. století. …

MINERÁLNÍ ZDROJE

MINERÁLNÍ ZDROJE

Nerostné ložisko je taková přirozená koncentrace nerostného zdroje nebo souboru nerostných zdrojů, jejichž využívání je ziskové. Minerál je minerál nebo skupina minerálů vyskytujících se v přírodě, które bezpośrednio lub po przeróbce mogą być

Proměněné kameny

Proměněné kameny

Třetí skupina hornin, kromě vyvřelých a sedimentárních hornin, jsou transformované horniny (metamorfický). Byly vytvořeny z již existujících vyvřelých nebo sedimentárních hornin, který se dostal do hlubších částí zemské kůry, gdzie zostały przeobrażone w

ZBYTKOVÉ SKÁLY

ZBYTKOVÉ SKÁLY

Skály na povrchu Země zvětrávají, tj.. mechanické a chemické poškození vlivem povětrnostních podmínek. Materiał powstały wskutek wietrzenia może pozostawać na miejscu swego powstania lub może być

MAGMA SKÁLY

MAGMA SKÁLY

Prvním materiálem v zemské kůře jsou krystalické skalní masy, složený převážně z silikátů. Vznikly tuhnutím horké silikátové slitiny, z hlubších částí zemské kůry. Tato silikátová slitina se nazývá magma, a produkty