Chemické složení zemské kůry

Chemické složení zemské kůry.

Horniny, které tvoří zemskou kůru, se vytvořily v důsledku dlouhodobého působení, skalní procesy, které probíhají někdy i miliony let. Během své historie prošli různými přemístěními, tak, že některé z těch hluboko v zemské kůře se nalézají …