Kategorie
Kamienie szlachetne

Diament

Diament należy do najbardziej cenionych kamieni szlachetnych. Nazwa diamentu pochodzi od greckiego słowa adamas — niepokonany, co jest związane z jego własnościami, przede wszystkim z twardością, największą spośród wszystkich minerałów. Inną charakterystyczną cechą diamentu jest jego szczególnie silny połysk, zwany …

Kategorie
Informacje

Inne własności optyczne

Inne własności optyczne

Luminescencją nazywa się zjawisko „zimnego”, tj. bez podwyższania temperatury, świecenia ciał pod wpływem różnych czynników. W zależności od rodzaju źródła wzbudzającego świecenie wyróżnia się różne rodzaje luminescencji, jak fotoluminescencję, wywołaną światłem dziennym lub o określonej długości fali, …

Kategorie
Informacje

Pleochroizm

Pleochroizm

W środowiskach izotropowych absorpcja światła jest jednakowa we wszystkich kierunkach. W barwnych kryształach anizotropowych absorpcja zależy natomiast od kierunku, w jakim odbywają się drgania spolaryzowanych promieni. Zmianę barwy kryształów w zależności od kierunku drgań promieni świetlnych nazywa się wielobarwnością, …

Kategorie
Informacje

Barwa minerałów

Barwa minerałów.

Barwa jest jedną z najważniejszych własności minerałów. Szczególnie duże znaczenie ma ona dla kamieni szlachetnych; od rodzaju bowiem barwy i jej odcieni często zależy wartość kamienia. W wielu przypadkach po barwie można szybko rozpoznać rodzaj kamienia. Nieraz doświadczony …

Kategorie
Informacje

Polaryzatory; mikroskop polaryzacyjny

Polaryzatory; mikroskop polaryzacyjny

Światło, które można uzyskać przez odbicie od gładkich, płaskich powierzchni, jak i przez przepuszczenie przez kryształ optycznie anizotropowy światła nie spolaryzowanego, jest tylko częściowo spolaryzowane. Do otrzymania światła całkowicie spolaryzowanego powszechnie używa się pryzmatów polaryzujących, skonstruowanych z …

Kategorie
Kamienie szlachetne

Współczynniki załamania światła

Współczynniki załamania światła.

Współczynniki załamania światła minerałów są różne; jest to ważna cecha rozpoznawcza, pozwalająca na oznaczanie minerałów nieraz o bardzo podobnych własnościach.

Minerały optycznie izotropowe, tj. bezpostaciowe, jak opal, oraz krystalizujące w układzie regularnym, jak diament, granaty, spinele i …

Kategorie
Kamienie szlachetne

Załamanie światła w krysztale

Załamanie światła w krysztale.

Promienie świetlne przechodzące przez naczynie wypełnione wodą ulegają załamaniu, jeżeli nie padają na powierzchnię wody pod kątem prostym. Im większy jest kąt padania promieni świetlnych, tym większe jest ich odchylenie od pierwotnego kierunku. Jeżeli włoży się …

Kategorie
Kamienie szlachetne

WŁASNOŚCI OPTYCZNE KAMIENI

WŁASNOŚCI OPTYCZNE KAMIENI

Do charakterystycznych własności minerałów należą własności optyczne, dzięki którym można rozpoznawać bez uszkodzenia minerały nawet o mikroskopijnej wielkości. Odnosi się to zwłaszcza do kamieni przezroczystych, tj. przepuszczających światło. Znajomość zasad optyki kryształów ma zatem duże znaczenie dla …

Kategorie
Kamienie szlachetne

Łupliwość minerałów

Łupliwość minerałów.

Pod działaniem czynników mechanicznych, takich jak uderzenie lub naciśnięcie ostrzem noża w pewnym kierunku, zgniatanie, nagłe oziębienie lub rozgrzanie, niektóre minerały rozpadają się w sposób prawidłowy na części ograniczone płaskimi powierzchniami. Własność tę nazywa się łupliwością. Jest ona …

Kategorie
Kamienie szlachetne

Twardość kamieni

Twardość kamieni

Z wektorowych własności minerałów, szczególnie kamieni szlachetnych, najważniejsza jest twardość. Jest to opór, jaki stawiają minerały przy próbach ich zarysowania lub ścierania. Znane są minerały bardzo miękkie, które dadzą się zarysować paznokciem lub drewienkiem zapałki; minerały średnio twarde, …