Kategorie
Kamienie szlachetne

Rubin i szafir

Rubin i szafir – Korund.

Przezroczyste odmiany korundu są cennymi kamieniami szlachetnymi, od bardzo dawna używanymi do celów zdobniczych. Odmiana o barwie czerwonej nazywa się rubinem, niebieskiej lub innej — szafiru. Drobnokrystaliczne, zbite, ziarniste odmiany korundu są stosowane do celów …

Kategorie
Kamienie szlachetne

Słynne diamenty

Wielkie i piękne diamenty wzbudzały od dawna szczególne zainteresowanie ze względu na wysoką wartość i rzadkość występowania. Były one przedmiotem osobnych opracowań m.in. takich wybitnych mineralogów, jak L. J. Spencer i A. Fersman. Niektóre z nich mają interesującą historię, gdyż …

Kategorie
Kamienie szlachetne

Wydobycie diamentów

Światowe wydobycie diamentów wzrastało do 1975 r. Według obliczeń francuskiego geologa i badacza złóż mineralnych de Launaya do 1910 r. wydobyto 142 mln karatów diamentów. Z tej ilości na Afrykę Południową przypadało 120 min kr, na Brazylię tylko 1/10 część …

Kategorie
Kamienie szlachetne

Diamenty syberyjskie

Diamenty syberyjskie. Pierwsze wiadomości o odkryciu diamentów na Uralu pochodzą sprzed 100 laty. W końcu XIX w. znaleziono je w dorzeczu Jeniseju. Na ogół były to odkrycia bez większego znaczenia praktycznego. Wszczęte jeszcze przed II wojną światową wstępne poszukiwania …

Kategorie
Kamienie szlachetne

Diamenty indyjskie – Diamenty brazylijskie

Diamenty indyjskie. Przed odkryciem diamentów w Brazylii jedynym znanym miejscem ich występowania były Indie. Od czasów starożytnych aż do połowy XVIII w. wydobyto tam wiele pięknych diamentów; pochodzi stąd m.in. słynny Koh-i-Noor. Po odkryciu diamentów w Brazylii powątpiewano w ich …

Kategorie
Kamienie szlachetne

Występowanie i eksploatacja diamentów

Występowanie i eksploatacja diamentów.

Diamenty występują w złożach pierwotnych i wtórnych. Złoża pierwotne są nieliczne i eksploatacja ich, nieraz ze znacznych głębokości, jest trudna i kosztowna.

Wśród złóż pierwotnych wyróżnia się dwa typy, których nazwy pochodzą od skał zawierających diamenty. …

Kategorie
Kamienie szlachetne

Wartość i ocena diamentów

Wartość i ocena diamentów.

Najważniejszymi czynnikami, od których zależy wartość i cena diamentu są: barwa, czystość (bezbłędność), jakość szlifu i wielkość.

Wielkość diamentów. Kryształy diamentu mają różną wielkość — mogą być one bardzo małe aż do kilku centymetrów średnicy. Duże …

Kategorie
Kamienie szlachetne

Zastosowanie diamentów

Zastosowanie diamentów.

Dawniej diamenty służyły wyłącznie do ozdoby. Za pomocą proszku diamentowego szlifowano je, nadając im różne formy w celu zwiększenia naturalnego połysku i gry barw diamentu. Już w XVII w. francuski podróżnik Tavernier wspomina, że w Indiach mistrzowie hinduscy …

Kategorie
Kamienie szlachetne

Imitacje diamentów

Imitacje diamentów

Pomijając prymitywny sposób naśladowania diamentów za pomocą odmian szkła o dużym współczynniku załamania światła do sporządzania imitacji tego najwyżej cenionego kamienia szlachetnego stosuje się bezbarwne szafiry, cyrkony lub topazy, niekiedy także przezroczysty kwarc (kryształ górski).

Bardzo duży współczynnik …

Kategorie
Kamienie szlachetne

Własności fizyczne diamentu

Własności fizyczne diamentu.

Łupliwość. Diament ma wyraźną łupliwość równoległą do ścian ośmiościanu. Wykorzystuje się to przy cięciu (odłupywaniu) i szlifowaniu. Przy lekkim uderzaniu ostrza przyłożonego do diamentu w kierunku płaszczyzny łupliwości następuje rozłupanie diamentu na dwie części. Metodą tą posługiwano …